REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Z Spot Media te trimite la Paris!”

(26 septembrie – 31 octombrie)

Art. 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Z Spot Media te trimite la Paris!” (denumita in continuare "Campania") este Z Spot Media S.R.L ("Organizatorul"), societate comerciala in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 6, Al. Valea Viilor, nr. 9, cod postal 62017, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/14661/2003, capital social 10.000 RON, cod unic de inmatriculare RO15868929.
1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul") care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la acest concurs, se presupune cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Campania va incepe in data de 26.09.2017, ora 00:00:01 si va dura pana la data de 31.10.2017, ora 23:59:59.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
• in format electronic, prin accesarea website-ului www.zspotmedia.ro
• in urma unei solicitari trimise la adresa de e-mail office@zspotmedia.ro
3.2. De asemenea, informatii privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la numarul 021 420 5093 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 08:30-17:00 (cu exceptia sarbatorilor legale).
3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, orice modificari aduse prevederilor acestui regulament fiind comunicate public pe website-ul www.zspotmedia.ro.

Art. 4 - Dreptul la participare. Conditii de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice sau juridice ("Participantii") cu domiciliul/sediul sau resedinta in Romania.
4.2. In cazul persoanelor fizice acestea trebuie sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei.
4.3. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
• angajatii companiei Z Spot Media S.R.L si ai distribuitorilor acesteia
• persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei
• rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie)
4.4. Pentru a participa la campanie, participantii trebuie sa faca in perioada 26.09.2017-31.10.2017 achizitii in valoare de minim 15.000 de euro fara TVA, tinand cont de urmatoarele:
– Achizitiile pot consta atat in echipamente, cat si in consumabile;
– Se vor lua in considerare doar platile si incasarile efectuate in perioada Campaniei;
– Nu exista limita a numarului de facturi din care se poate compune suma de 15.000 de euro;
– Se accepta plata in mai multe transe a achizitiilor, atata timp cat ultima transa se incadreaza in perioada limita a campaniei.

Art. 5 - Premiile campaniei

5.1. In cadrul Campaniei se vor acorda premii tuturor participantilor care indeplinesc conditiile prezentate in Art. 4.;
5.2. Premiile includ transportul la și de la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, doua bilete de avion dus-intors clasa economic, doua nopti de cazare in Paris (3 stele);
5.3. Valoarea totala a unui premiu este de aproximativ 800 de euro;
5.4. Premiul nu este transmisibil;
5.5. Premiul nu poate fi transformat in bani sau in alte beneficii;
5.6. Calatoria va fi in regim City Break (vineri-duminica), iar perioada calatoriei va fi comunicata de catre organizator castigatorilor pana pe data de 17 noiembrie;
5.7. Castigatorii au obligatia sa comunice datele lor de identificare, cat si a persoanelor insotitoare, pana la data de 10 noiembrie;
5.8. Renuntarea la premiul din motive neimputabile organizatorului, il absolva pe acesta de orice obligatie fata de castigator.

Art. 6 - Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. Conditii privind inscrierea in Campanie:
• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
• Participantul se va inscrie in Campanie exclusiv prin intermediul achizitiilor de echipamente si consumabile in valoare de minim 15.000 de euro;
6.2. Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 26 septembrie 2017 (ora 00:00:01) si pana la data de 31 octombrie 2017 (ora 23:59:59).
6.3. Participantii sunt eligibili pentru a primi un singur premiu, indiferent de valoarea totala a achizitiilor;
6.4. Castigatorii vor fi anuntati de catre organizator pana la data de 6 noiembrie;
6.5. Castigatorii au obligatia sa comunice datele lor de identificare, cat si a persoanelor insotitoare, pana la data de 10 noiembrie;
6.6. Perioada calatoriei va fi comunicata de catre organizator castigatorilor pana la data de 15 noiembrie;
6.7. Castigatorii sunt obligati sa confirme disponibilitatea pentru datele calatoriei pana la data de 17 noiembrie 2017.

Art. 7 - Taxe si impozite

7.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8 - Prelucrarea datelor personale

8.1. Prin inscrierea si participarea in Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Z Spot Media S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de aceasta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Z Spot Media S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
8.2. Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
8.3. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor in Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
8.4. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
8.5. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Bd. Timisoara, nr. 84 (incinta COMET), sector 6, Bucuresti, 061334, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
8.6. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp.
8.7. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.